En bom är ett optimalt sätt att stänga av privata områden, parkeringshus och parkeringsplatser. Det finns flera möjliga alternativ och konfigurationer och varje projekt är en skräddarsydd lösning för kunden.

Du kan välja följande alternativ: