I detta stora vändkors kan gående gå obehindrat i en riktning, även om de har en kundvagn eller barnvagn med sig.