Ett dubbelt vändkors består av två enkla vändkors som är placerade bredvid varandra. I stället för en person i taget kan två personer gå in samtidigt, en per vändkors.