Tor jezdny brama skladana umożliwia płynniejszy ruch bramy, a pośrednio także wydłuża jej żywotność. Szyna służąca do prowadzenia skrzydeł bramy jest zagłębiona w betonie pod nimi. Należy o tym pomyśleć z wyprzedzeniem, podobnie jak o wymaganiach dotyczących odwodnienia szyny. W ten sposób oszczędza się miejsce nad panelami.  Powyżej można zamontować dodatkowe opcje.  Skrzydła otwierają się z prędkością od 0,8 do 1,2 m/s.

Podwójny brama skladana Wymiary

Szerokość: od 4 m do 12 m

Wysokość: od 2 m do 4 m

Pojedynczy brama skladana Wymiary

Szerokość: od 2 m do 6 m

Wysokość: od 2 m do 4 m

Niektóre wysokości bram nie są dostępne we wszystkich szerokościach.