Brama skladana Trackless jest napędzana za pomocą mechanizmu drążkowego znajdującego się nad bramą. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania intensywnych prac ziemnych. Prędkość otwierania można skonfigurować w zakresie od 0,6 do 2,0 m/s.

Podwójny brama skladana Wymiary

Szerokość: od 4 m do 12 m

Wysokość: od 2 m do 4 m

Pojedynczy brama skladana Wymiary

Szerokość: od 2 m do 6 m

Wysokość: od 2 m do 4 m

Niektóre wysokości bram nie są dostępne we wszystkich szerokościach.