Kołowrót podwójny składa się z dwóch kołowrotów pojedynczych umieszczonych jeden koło drugiego. Umożliwia on wejście dwóch osób jednocześnie – każdy będzie przechodzić przez oddzielny kołowrót. Pręty w bramie rozmieszczono w taki sposób, aby nie stykały się z drugim kołowrotem, co pozwoliło na oszczędność miejsca.