De poort Stockholm bestaat uit een vlak met verticale goeven in een groter kader.