Forbrugerne har ret til at underrette Bormet bvba om, at de afviser at købe et produkt uden omkostninger og uden begrundelse, hvis de gør det inden for 14 dage fra dagen efter den dato, hvor varen blev leveret.

Firmakontaktoplysninger
Bormet bvba
Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken
BE0414651838
info@bambormet.be
Tlf.: +32 11 31 26 56
Fax: +32 11 31 65 66

Artikel 1: Almindelige bestemmelser

Bormet bvbas e-shop, med hjemsted i Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken (Belgien), CVR-nr. BE0414651838 (i det følgende benævnt "Bormet bvba") giver kunderne mulighed for at købe produkter online.
De nuværende almindelige betingelser (i det følgende benævnt "betingelser") gælder for alle varer fra Bormet bvbas sortiment og hvert køb kunden foretager fra Bormet bvba.

Kunden accepterer, at nærværende betingelser er de eneste betingelser der finder anvendelse, og at deres egne eventuelle generelle eller specifikke købsbetingelser - selv dem der fastsætter, at disse udelukkende finder anvendelse - ikke er gyldige.

Artikel 2: Pris

Alle angivne priser inkluderer belgisk moms og alle andre afgifter, der er obligatoriske for kunden. Hvis der opkræves transport-, reservations- eller administrationsomkostninger, vil disse blive specificeret separat.
Prisopgørelsen gælder udelukkende for de varer, som bogstaveligt er beskrevet. Det medfølgende fotografi er beregnet til at være et dekorativt element og kan indeholde emner, der ikke er inkluderet i prisen.

Artikel 3: Tilbud

Alle tilbud er kun tilgængelige for kunder, der er bosiddende i EU. Varerne er udelukkende beregnet til normal, privat brug.
På trods af at kataloget og webstedet er udarbejdet med størst mulig omhu, kan de indeholde oplysninger, der er ufuldstændige, væsentligt forkerte eller forældede.
Hvis du har specifikke spørgsmål om f.eks. størrelser, farver, tilgængelighed, leveringsperiode eller leveringsform, bedes du kontakte vores kundeservice på forhånd (se artikel 12).

Med hensyn til nøjagtigheden, relevansen eller fuldstændigheden af ​​de givne oplysninger er Bormet bvba kun bundet af en forpligtelse til at udføre og levere efter bedste evne. Bormet bvba er under ingen omstændigheder ansvarlig for indholdsrelaterede, typografiske eller trykfejl.

Tilbuddet gælder så længe lager haves og kan til enhver tid tilpasses eller tilbagekaldes af Bormet bvba.

Bormet bvba har ret til at nægte ordrer, ændre leveringsperioder, opdele leverancer eller vedlægge forskellige betingelser for leveringen, alt dette uden begrundelse.

Artikel 4: Køb online

Kunder kan købe varer fra Bormet bvbas sortiment online.

Købet træder i kraft, når kunden modtager en bekræftelses-mail fra Bormet bvba. Varerne vil blive leveret til kundens hjem på leveringsdatoen angivet i bekræftelses-mailen.

Kunderne kan vælge mellem følgende betalingsmetoder:

- Kreditkort
- Debetkort
- Bankoverførsel

Artikel 5: Ejendomsforbehold

Den leverede vare forbliver Bormet bvbas eksklusive ejendom, indtil kunden har betalt for dem.
Risikoen for tab eller skade vil overgå til kunden på leveringstidspunktet. Hvis det er nødvendigt, forpligter kunden sig til at oplyse tredjeparter, der har beslaglagt varer, der endnu ikke er betalt fuldt ud, om Bormet bvba's ejendomsret.

Artikel 6: Sanktioner ved manglende betaling

Uden at det berører udøvelsen af ​​rettigheder, der tilfalder Bormet bvba i tilfælde af manglende betaling eller forsinket betaling, vil kunden blive pålagt en rente på 10 % om året på det beløb, der ikke er betalt fra datoen for misligholdelsen som følge af loven og uden at der stilles yderligere krav herom. Kunden vil også skylde en fast kompensation på 10 % af det pågældende beløb med et minimumsbeløb på 25 € per faktura som følge af loven og uden krav.
Uden at det berører ovenstående forbeholder Bormet bvba sig ret til at tilbagekalde varer, der ikke er betalt fuldt ud.

Artikel 7: Klager

Alle synlige skader og eller kvalitative mangler i en vare eller andre mangler i leveringen skal indberettes straks, da alle rettigheder i denne henseende ellers fortabes.

Artikel 8: Garanti

De leverede varer har 1 års garanti mod materiale- og fremstillingsfejl. Denne garanti består i at erstatte eller afhjælpe fejlen gratis. Arbejdsomkostningerne garanteres for 1 år. Flytteomkostninger garanteres kun i 1 år, hvis varen er installeret af vores servicepersoner og er begrænset til en radius på 100 km fra vores forretningslokaliteter.

a. Lovbestemt garanti (kun for forbrugere)
I overensstemmelse med lov af 21. september 2004 om forbrugerbeskyttelse ved salg af forbrugsgoder har forbrugerne bestemte rettigheder.
Hver enkelt er underlagt denne juridiske garanti fra købsdatoen ved (eller levering til) den første ejer.
Handelsgarantier påvirker ikke disse rettigheder.

b. Generelt
For at påberåbe sig garantien skal kunden indsende bevis for sit køb.

Hvis en vare blev købt online og leveret til kundens hjem, skal kunden kontakte Bormet bvbas kundeservice og derefter returnere varen til Bormet bvba på egen regning.

Forbrugerne skal indberette alle fejl og mangler inden for 2 måneder de konstateres. Efter denne periode udløber alle rettigheder til reparation eller udskiftning.

Den (kommercielle og/eller lovmæssige) garanti gælder aldrig for mangler som følge af ulykker, forsømmelse, unormal eller ukorrekt brug, brug af ​​varen i strid med dens tilsigtede formål, manglende overholdelse af brugervejledningen eller manualen, justeringer eller ændringer i varen, grov håndtering, dårlig vedligeholdelse eller unormal eller forkert brug.

Den gælder heller ikke for artikler med en kortere livscyklus eller sliddele.
Fejl, der manifesterer sig efter en periode på seks måneder efter købs- eller leveringsdatoen, betragtes ikke som skjulte fejl, medmindre kunden kan fremlægge bevis for det modsatte.

Garantien kan ikke overdrages.

Artikel 9: Fortrydelsesret

Bestemmelserne i denne artikel gælder kun for kunder, der køber varer online som forbrugere:
Forbrugerne har ret til at underrette Bormet bvba om, at de fortryder købet af et produkt uden omkostninger og uden begrundelse, hvis de gør det inden for 14 dage fra dagen efter den dato, hvor varen blev leveret.
Kunder, der ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kontakte Bormet bvbs kundeservice senest 14 dage efter levering og returnere varerne inden for 20 dage efter deres levering på egen regning til Bormet bvba, Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken.
Varer med en salgspris på 100 euro eller derover skal returneres til os af en kurér (DHL, FedEx osv.).
Kun varer i deres originale og ubeskadigede emballage sammen med alt tilbehør, brugerinstruktioner og en faktura eller købsbevis kan returneres.

Returnering af følgende vil ikke bliver accepteres under nogen omstændigheder:
- Brugte, beskidte, beskadigede eller ufuldstændige varer
- Varer, hvis emballage eller en del heraf er blevet åbnet
- Varer, der blev specialfremstillet til kunden
- Varer, der ikke kan returneres på grund af deres specifikke funktioner

Artikel 10: Fortrolighed

Bormet bvba forpligter sig til kun at bruge dine data til gennemførelse af den kontrakt, du har indgået ved afgivelse af din bestilling og sende dig oplysninger fra Bormet bvba uden forpligtelse. Hvis du også gerne vil modtage information via e-mail, bedes du give os din e-mailadresse.

Vi behandler dine personlige oplysninger som fortrolige oplysninger og vil aldrig videregive dem, udleje eller sælge dem til tredjepart. Du har altid ret til at anmode om at få optimeret, ændret eller slettet dine personlige oplysninger, som vi har gemt på vores kundeliste, og du kan også nægte Bormet bvba tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger til at kunne sende dig oplysninger. Bare skriv din anmodning til nedenstående adresse: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken.

Kunderne er ansvarlige for at holde deres login-oplysninger og adgangskode fortrolig. Da din adgangskode bliver kodet, når det er gemmes, har Bormet bvba ikke adgang til den.
Bormet bvba overholder til fulde den belgiske lov af 8. december 1992 om beskyttelse af privatlivets fred ved behandling af personoplysninger. Du har adgang til alle de tilgængelige oplysninger om dig via din brugerprofil og kan se, ændre eller slette disse oplysninger.
Bormet bvba bruger cookies. Cookies er en standardiseret internetteknologi, der gør det muligt at gemme og låse op for specifikke oplysninger om brugerens system. Cookies kan ikke bruges til at identificere personer. En cookie kan kun identificere en maskine. Enhver internetbruger kan ændre sine computerindstillinger for at forhindre, at dennes computer accepterer cookies. Men hvis din computer ikke accepterer cookies, kan du muligvis støde på problemer, når du foretager en bestilling. Hvis dette skulle ske, bedes du kontakte os, så vi stadig kan indtaste din ordre.
Bormet bvba fører en online (anonym) besøgsstatistik for at se, hvor ofte hver side på vores websted bliver besøgt. Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på info@bambormet.be.

Artikel 11: Forringelse af gyldighed - ikke-afkald på håndhævelse betingelser

Såfremt hvilken bestemmelse i disse betingelser erklæres ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil dette på ingen måde forringe gyldigheden, lovligheden og anvendeligheden af ​​de resterende bestemmelser.

Enhver undladelse fra Bormet bvbas side til at håndhæve en af ​​de rettigheder, der er fastsat i disse betingelser eller udøve en sådan rettighed, må ikke betragtes som en ophævelse af bestemmelsen og vil aldrig forringe gyldigheden af ​​disse rettigheder.

Artikel 12: Bormet bvbas kundeservice

Du kan kontakte Bormet bvbas kundeservice på tlf. +32 11 31 26 56, e-mail info@bambormet.be eller ved at skrive til følgende adresse: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken

Artikel 13: Ændringer af betingelserne

Nærværende betingelser suppleres af andre betingelser, der udtrykkeligt henvises til, og de generelle salgsbetingelser for Bormet bvba. Såfremt disse skulle være i konflikt med hinanden, har nærværende betingelser forrang.

Bormet bvba har ret til altid at ændre disse betingelser uden yderligere varsel. Hvert køb efter en sådan ændring indebærer, at kunden accepterer disse nye betingelser.

Artikel 14: Bevis

Kunden accepterer, at elektronisk kommunikation og sikkerhedskopiering kan tjene som bevismiddel.

Artikel 15: Lovvalg og værneting

Den belgiske lov gælder, med undtagelse af bestemmelserne i international privatret om gældende lov samt Rom-I-forordningen om internationale købsaftaler vedrørende flytbare varer. Alle tvister er underlagt den eksklusive jurisdiktion af distriktsdomstolen i Hasselt.